MUSICOTERÀPIA

La Musicoteràpia és la utilització de la música i dels seus elements (so, ritme, melodia i harmonia) per part d'un musicoterapeuta qualificat, amb finalitats terapèutiques ja siguin físiques, psíquiques i emocionals, socials i cognitives.

La música és un medi socialitzador, facilitador de l'expressió i de les emocions. Al ser un llenguatge no verbal, ens permet expressar-nos visceralment des de l'emoció i no centrar-nos en la raó. A través d'aquest medi, tots trobem maneres d'expressar-nos, ja sigui tocant un instrument, cantant o emocionant-nos amb una cançó.

Així podem facilitar la comunicació, promoure l'expressió individual i afavorir la integració grupal i social.

La musicoteràpia facilita múltiples habilitats, embolcalla i acull emocionalment a la persona i fa sentir una certa seguretat en un mateix.


OBJECTIUS I NECESSITATS

Sempre dependran de les necessitats de cada persona però en general :

- Establir vincles de confiança.

- Afavorir l'autoestima i l'enfortiment anímic a través de la creativitat.

- Potenciar les destreses i aptituds personals i expressives.

- Crear espais de treball que afavoreixin moments de reflexió, interiorització i connexió amb un mateix .

- Explorar els sentiments.

- Fer canvis positius en el seu estat d'ànim i en el seu estat emocional.

- Expressar, deixar anar, alliberar tensions conscients o inconscients a través d'experiències musicals.

- Aprendre i posar en pràctica habilitats per resoldre conflictes.

- Facilitar l'autoconeixement, la lliure expressió, la vivència i el creixement personal.

- Crear i obrir un espai on alliberar i analitzar aquells pensaments, sensacions, sentiments i emocions associades a nivells alts d'ansietat i estrès.

- Fomentar la consciència cos-emoció-ment.


COM ES TREBALLA? QUÈ ES FA A LES SESSIONS?

S'utilitzen diferents tècniques i activitats depenent de les necessitats del grup. Cal remarcar que no es necessiten coneixements musicals en cap cas.

* Musicoteràpia activa: Improvisacions amb instruments musicals lliures i temàtiques, tècniques de creació musical, songwriting, música i moviment, jocs de rol, musicodrames, psicomusicodrames, cantar cançons, etc.

* Musicoteràpia receptiva: Visualitzacions, relaxacions amb imatges guiades i no guiades, escolta de músiques i cançons significatives per a la persona, relaxacions dirigides, GIM grupal ( tècnica de psicoteràpia simbòlica a través de les imatges que genera la música en la persona)


Dia i hora: dimecres de 10h a 11:30h - 12h (segons la necessitat de cada sessió).

Data d'inici: 20 de setembre de 2017

Musicoterapèuta: Núria Colomé Lozano