FLORS DE BACH

Sentiments com l'ansietat, angoixa, por, tristesa, ràbia, incertesa, són freqüents en la nostra vida diària però es poden potenciar molt més en un procés de malaltia oncològica. A més a més, a vegades, s'afegeixen  l'esgotament, desgana, dolors, malestar general, etc...

La teràpia floral o flors de Bach ens pot ajudar a gestionar i reequilibrar aquests sentiments i/o estats i així poder afrontar-los i acceptar-los amb força i fermesa.

Mitjançant una entrevista es perfila quines flors, de les 38 que hi ha, són les més apropiades per a la situació o estat que ens trobem en aquest moment. Es busca el perquè estem o en sentim així.  Per exemple, en un procés oncològic, dues persones poden patir angoixa, però una la té pels efectes de la quimioteràpia i l'altra la té per com afecta la malaltia en l'entorn familiar. Els símptomes de la angoixa són els mateixos però les causes, diferents. Amb la teràpia floral és el que busquem i treballem, la causa del desequilibri.

Edward Bach deia que la vida era un dia de col·legi. Doncs fem que en aquest dia hi hagin les mínimes hores d'exàmens i les màximes hores d'esbarjo.

Dia i hora: dimarts tarda de 16.30h a 19.30h i dimecres mati de 10h a 13h.

Terapeutes:  Pere (dimarts tarda) i Núria (dimecres mati) 

Els terapeutes florals són voluntaris de SEDIBAC Professional.

SEDIBAC     Societat per a l'Estudi i la Difusió de la Teràpia del Dr. Edward Bach de Catalunya   

www. sedibac.org